Ingevorderd rijbewijs

Ingevorderd rijbewijs

Bij ernstige verkeersovertredingen kan het voorkomen dat iemands rijbewijs wordt ingevorderd. Ook bij openstaande boetes wordt het rijbewijs soms ingenomen.

Redenen dat een rijbewijs kan worden ingenomen:

  • Rijden onder invloed:
    • alcoholgehalte hoger dan 570 µg/l of 1,3 promille (bestuurder met langer dan 5 jaar rijbewijs)
    • alcoholgehalte hoger dan 350 µg/l of 0,8 promille (beginnend bestuurder korter dan 5 jaar rijbewijs)
  • Weigeren om mee te werken aan alcoholonderzoek
  • Veroorzaken van verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer tot gevolg, waarbij een te hoog alcoholgehalte wordt vastgesteld.
  • Te hard rijden: wanneer een bestuurder staande wordt gehouden na 50 km/h of meer te hard rijden (bromfiets 30 km/h of meer).
  • Gevaarlijk rijgedrag / veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengen.

Rijbewijs ingenomen, wat nu?

Wanneer de politie een rijbewijs inneemt, maakt zij een proces verbaal op en stuurt deze samen met het rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Deze beslist binnen 10 dagen tijdens een OM-zitting of het rijbewijs wordt ingehouden of teruggegeven.

Een OM-zitting is een hoorzitting zonder tussenkomst van een rechter. Vaak legt de officier van justitie hogere strafmaatregelen op dan een rechter zou doen. Bijstand door een ervaren advocaat is dus absoluut raadzaam. Klik hier voor contact met ons.

Zo lang uw rijbewijs is ingenomen, mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Dit blijft van kracht totdat uw zaak voor een rechter is gekomen en deze beslist het rijbewijs terug te geven. Daar kan echter flink wat tijd overheen gaan.

Indien de officier van justitie besluit uw rijbewijs in te houden, moet hij uw zaak binnen 6 maanden nadat het rijbewijs is ingevorderd, bij de rechter neerleggen. U krijgt een uitnodiging voor een rechtszitting en wordt verzocht voor te komen om uw verhaal te doen.

De rechter kan beslissen dat u uw rijbewijs terugkrijgt (maar bijvoorbeeld een boete moet betalen) of dat u het een bepaalde periode niet terugkrijgt en dus niet meer mag rijden. De tijd dat het rijbewijs al was ingenomen wordt hiervan afgetrokken. In geval van een zeer ernstige overtreding kan het rijbewijs voorgoed worden ingenomen.

Ook kan het voorkomen dat de politie het CBR inlicht en deze een maatregel oplegt, bijvoorbeeld een verplichte cursus over alcohol en verkeer (EMA) of verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG). Zie ook de website van het CBR. Een andere mogelijkheid is een verplicht onderzoek naar alcoholgebruik, een onderzoek rijvaardigheid of een medische keuring. Zo wil het CBR vaststellen of u in staat bent veilig aan het verkeer deel te nemen.

Bezwaarschrift

Wanneer de officier van justitie besluit het rijbewijs voor langere periode in te nemen, kan hiertegen binnen 14 dagen bezwaar worden gemaakt (klaagschrift). Een rechter bekijkt de zaak dan opnieuw. Vooral wanneer u voor uw inkomen of andere belangrijke activiteiten afhankelijk bent van uw rijbewijs, is dit een goede grond voor een bezwaarschrift.

Wanneer een bezwaarschrift wordt afgewezen, kan hiertegen niet meer in beroep worden gegaan. Wel kan er een cassatieprocedure worden gestart waarbij wordt getoetst of de hele rechtsgang rondom de invordering van het rijbewijs correct is gebeurd, maar dit duurt al gauw 6-12 maanden. In veel gevallen heeft dat weinig zin.

Het is dus wenselijk om een bezwaarschrift goed aan te pakken. Straf.com advocaten zijn gespecialiseerd in strafzaken en kunnen u hierin optimaal bijstaan. Neem contact met ons op voor bijstand en advies. Wij kunnen dan zo snel mogelijk voor u aan de slag te gaan om uw rijbewijs terug te krijgen. Straf.com advocaten werken ook op pro deo basis.

Zijn er nog meer gevolgen?

Misdrijven en overtredingen worden vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie, beter bekend als ‘strafblad’. Doorgaans geldt dit niet voor verkeersovertredingen. Echter, ernstige overtredingen die onder het strafrecht vallen of waarvoor men een dagvaarding ontvangt, worden wel hierin opgenomen. Een ernstige verkeersovertreding kan dus ook een strafblad tot gevolg hebben.

Het hebben van een strafblad heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor een ernstige verkeersovertreding kan het vinden van een baan in de toekomst dus bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.
Verdacht van een ernstige verkeersovertreding?
Een straf.com advocaat kan u in de hele procesvoering professioneel en adequaat bijstaan. Het doel van de straf.com advocaat is de gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. In goed overleg met u stelt de advocaat een verdediging op en staat u gedurende het proces terzijde voor een zo optimaal mogelijke uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier