OM-zitting of TOM-zitting

Zowel bij een TOM-zitting als de OM-zitting wordt een strafzaak afgedaan zonder tussenkomt van een rechter door een voorstel te doen aan een verdachten. Accepteert de verdachte het voorstel dan is de strafzaak daarmee in principe beeindigd. Er zijn echter verschillen tussen de beide zittingen:

Kenmerkend voor de TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is dat bij acceptatie van een straf een instemmingsverklaring wordt opgemaakt die wordt ondertekend. De maximale taaktstraf (werkstraf of leerstraf) is 120 uur. De opgelegde straf kan alleen in de vorma van taakstraf worden opgelegd, of onder voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarde dat bepaalde schade wordt vergoed. Wordt de taakstraf niet nageleefd, dan word de verdachte alsnog gedagvaard om bij de rechter te verschijnen. Dat gebeurt ook als het voorstel niet wordt geaccepteerd.

Kenmerkend voor een OM-zitting is dat een bredere combinatie van strafsoorten kan worden toegepast, bijvoorbeeld een geldboete, taakstraf, gedragsaanwijzingen etc. De maximale taakstraf is 180 uren. Als u akkoord gaat wordt een strafbeschikking opgelegd. Bent u het daar niet mee eens dan dient u zelf binnen 14 dagen verzet in te stellen. Gebeurt dat niet dan wordt de straf onherroepelijk.