Meineed

Meineed

Van meineed is sprake wanneer iemand onder ede een verklaring doet die niet waar is of dingen verzwijgt. Een voorbeeld hiervan is een getuige die tijdens een rechtszitting ten onrechte iemand als schuldige aanwijst, of een ambtenaar die informatie achterhoudt.

Meineed wordt gezien als een misdrijf waarvoor tot 9 jaar celstraf uitgevaardigd kan worden. Het is dus van groot belang dat u zich door een advocaat juist laat informeren over wat u wel en niet moet delen.

Wie pleegt er meineed?

Meineed pleegt iemand die een eed of belofte heeft afgelegd de waarheid te zullen spreken, maar dit toch niet doet. Zo’n eed of belofte wordt afgelegd door een getuige voor de rechtbank of door ambtenaren. Ook politie en andere opsporingsambtenaren leggen een ambtseed af. Van belang is dus of iemand een dergelijke eed of belofte heeft afgelegd. Meineed houdt zowel het geven van verkeerde informatie als het achterhouden van juiste informatie in. Het kan mondeling maar ook schriftelijk worden gepleegd.

Wie mogen er informatie achterhouden?

Niet iedereen hoeft de waarheid te spreken. Dat klinkt misschien vreemd, maar er zijn bijzondere gevallen waarin iemand geen belastende informatie hoeft te geven. Dit geldt allereerst voor verdachten; zij hebben het recht om te zwijgen (‘zwijgrecht’). Ook familieleden, partners of echtgenoten zijn niet verplicht informatie over hun familielid te geven waaruit zou blijken dat deze schuldig is aan een strafbaar feit. Zij kunnen zich beroepen op het zogenaamde ‘verschoningsrecht’. Daarnaast kunnen advocaten zich hierop beroepen vanwege hun geheimhoudingsplicht.

Voor getuigen onder ede geldt dit niet; zij behoren wel de waarheid te spreken. Echter, het kan zijn dat een getuige daardoor ook zijn eigen betrokkenheid bij een strafbaar feit toegeeft. In dat geval kan er soms een uitzondering worden gemaakt.

Verdacht van meineed of vragen hierover?

Wordt u verdacht van het plegen van meineed, heeft u gelogen onder ede of moet u binnenkort als verdachte of getuige verschijnen en wilt u niet alles verklaren? In alle gevallen is het raadzaam direct een advocaat in te schakelen.

Bijstand nodig rondom meineed? Onze advocaten hebben de nodige expertise in huis en staan voor u klaar. Dit kan ook pro deo. Neem eens contact op via