Diefstal

Diefstal

Wordt u verdacht van diefstal of heeft u hiermee te maken? Hieronder vindt u belangrijke informatie rondom diefstal en vervolging voor diefstal.

Wanneer is iets diefstal?

Diefstal wordt ook wel stelen of jatten genoemd. Alhoewel diefstal vele vormen kent, geldt in alle gevallen dat iemand iets van een ander afpakt zonder dat de ander daar toestemming voor heeft gegeven. Het maakt niet uit of de eigenaar van het gestolen goed daarbij aanwezig is of niet.

Bij diefstal wordt er grofweg onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en gekwalificeerde diefstal. Dit is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van enkele voorbeelden.

Bij eenvoudige diefstal valt te denken aan bijvoorbeeld zakkenrollen, winkeldiefstal of autodiefstal. Het gaat om een eenmalige en afgebakende daad. Behalve het stelen van het betreffende goed is er geen ander strafbaar feit gepleegd. Iemand die een aansteker uit een winkel steelt en zonder verder iets te doen weer naar buiten loopt, pleegt een eenvoudige diefstal.

Bij gekwalificeerde diefstal is er sprake van wat men noemt ‘verzwarende omstandigheden’. Je kunt dit omschrijven als de mate waarin er tijdens de diefstal ook ander leed wordt veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan is inbraak. Niet alleen worden hierbij spullen gestolen, maar ook wordt iemands privé terrein betreden, kan er schade aan het gebouw zijn veroorzaakt en kunnen slachtoffers getraumatiseerd zijn geraakt. Andere voorbeelden van een gekwalificeerde diefstal zijn een gewapende overval, diefstal waarbij geweld is gebruikt, een werknemer die jarenlang van zijn baas gestolen heeft of diefstal tijdens een rampsituatie zoals een overstroming.

Minder bekende diefstal

Een andere vorm van diefstal waar je misschien niet meteen aan denkt, is stroperij. Bij stroperij neemt iemand dingen uit de natuur mee terwijl het niet zijn eigendom is en hij er ook geen toestemming voor heeft. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van zand of grind, gras, sprokkelhout of vruchten. Ook al is iemand van mening dat niemand er last van heeft, toch is het diefstal.

 Wanneer gestolen goederen worden doorverkocht, is er sprake van heling. Ook dit is een strafbaar feit.

Als u van één van deze zaken verdacht wordt, is het raadzaam u door een advocaat te laten bijstaan. Informeer via info@straf.com of 000-0000000 over een geschikte advocaat.

Gevolgen van diefstal

Diefstal is een ernstig vergrijp en wordt daarom als misdrijf gezien. Eenvoudige diefstal kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar of een geldboete van de vierde categorie (19.000,-).

Verzwarende factoren kunnen echter tot hogere straffen leiden. Wanneer bijvoorbeeld de dader al vaker diefstallen heeft gepleegd, er mensen zijn bedreigd, lichamelijk letsel is veroorzaakt of de diefstal samen met anderen (dus georganiseerd) is gepleegd, zal dit tot een hogere straf leiden. Ook de waarde van het gestolen goed speelt uiteraard mee. Dit zijn slechts enkele voorbeelden; er zijn nog vele andere verzwarende factoren mogelijk. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat een diefstal de dood van een slachtoffer tot gevolg heeft. Hier staat de zwaarste straf op, namelijk maximaal 15 jaar.

Zoals gezegd wordt diefstal als een ernstig vergrijp gezien, oftewel een misdrijf. Als u verdacht wordt van diefstal, kan dit dus flinke gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat u door een gespecialiseerde advocaat wordt bijgestaan. Straf.com brengt u met de juiste advocaat  in contact. Voor meer informatie,  vul ons contactformulier in zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.