Geweldsdelicten

geweld

Geweldsdelicten

De term geweldsdelicten spreekt eigenlijk voor zich: het gaat om strafbare feiten waarbij  geweld is gepleegd. Geweld kan vele vormen aannemen en varieert van schelden of dingen kapot maken tot zelfs moord in het ernstigste geval. Ook dreigen met geweld valt onder geweldsdelicten.

Geweldsdelicten worden gezien als ernstige strafbare feiten, en daarom tot de misdrijven gerekend. Er staan vaak hoge straffen op. Daarnaast kan een veroordeling u een leven lang blijven achtervolgen en in de toekomst bijvoorbeeld het vinden van een baan bemoeilijken. Als u wordt verdacht van een geweldsdelict, dan is een goede strafrechtadvocaat van groot belang.

Wat voor soorten geweldsdelicten bestaan er?
Onder andere de volgende misdrijven worden als geweldsdelicten aangemerkt:

 • Belediging
 • Smaad
 • Vernieling
 • Bedreiging
 • Mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg
 • Huiselijk geweld
 • Stalking/belaging
 • Openlijke geweldpleging
 • Gewapende overval
 • Dood door schuld
 • Doodslag
 • Moord
 • Dierenmishandeling
 • Brandstichting

Geweld kan tegen mensen,  dieren en/of goederen gericht zijn. Ook kan een geweldsdelict samengaan met een ander misdrijf, bijvoorbeeld diefstal. Als u wordt verdacht van een geweldsdelict, dan kunt u voor de rechter worden geleid. V oor minderjarigen, dus jongeren onder de 18 jaar, is dit een kinderrechter

Wat voor straf kan er volgen op een geweldsdelict?
Geweldsdelicten kunnen variëren van licht tot zwaar. Mocht er een licht geweldsdelict gepleegd zijn, dan kan de officier van justitie besluiten om de zaak te laten seponeren, oftewel om u niet te vervolgen voor een strafbaar feit. Hiertoe kan besloten worden als er onvoldoende bewijs is of als de zaak niet belangrijk genoeg is. Ook is het mogelijk dat er een transactievoorstel wordt opgelegd, zoals een geldboete of onbetaald werk. Deze is niet verplicht, maar als de verdachte hier niet aan voldoet dan gaat de officier van justitie alsnog naar de rechter voor vervolging. Wanneer hier wel aan wordt voldaan, volgt er geen verdere vervolging.

Ook is er de mogelijkheid om een strafbeschikking opgelegd te krijgen. Deze is, in tegenstelling tot een transactie, wel verplicht. Voorbeelden zijn een geldboete, taakstraf of dat iemand maximaal 6 maanden niet mag autorijden. Wanneer een verdachte de strafbeschikking heeft uitgevoerd, dan hoeft diegene niet naar de rechter.

Soms is het raadzaam om tegen een strafbeschikking in verzet te gaan. Is u een strafbeschikking opgelegd? Informeer bij straf.com hoe we u hierin kunnen bijstaan.

Op zware geweldsdelicten kunnen hoge gevangenisstraffen staan. Het is daarom van belang om door een goede advocaat te worden bijgestaan.

Hoe zit het met jongeren?

Ook minderjarigen (onder 18 jaar) en adolescenten (18-23 jaar) kunnen veroordeeld worden voor het plegen van geweldsdelicten. Een veelvoorkomend delict onder jongeren is bijvoorbeeld het plegen van geweld tijdens het uitgaan, zoals vechten of dingen vernielen.  Bij jongeren wordt rekening gehouden met hun ontwikkelingsfase, en kunnen daardoor vaak andere of lichtere straffen gelden. Ook als u ouder bent van een jongere die strafbare feiten heeft gepleegd, bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt of wilt weten wat er gaat gebeuren met uw kind, kunt u contact opnemen met één van onze straf.com advocaten.

Zijn er nog meer gevolgen?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor een delict, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie. Oftewel, diegene krijgt een strafblad. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Een veroordeling voor een geweldsdelict kan het vinden van een baan in de toekomst dus ernstig bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken.

Wie kan mij helpen?

De advocaten van straf.com hebben een brede expertise opgebouwd op het gebied van levens- en geweldsdelicten. Zij kunnen u daarom gedurende het gehele proces bijstaan en u adviseren in uw verweer. Wanneer er een valse aanklacht tegen u ingediend is, dan kan een straf.com advocaat u helpen om uw naam te zuiveren.
Neem contact op met ons om te horen hoe we u kunnen bijstaan. Dit kan via ons contactformulier.

Pro deo

Mochten uw financiële middelen ontoereikend zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor
pro deo bijstand. Informeer bij een straf.com advocaat of u hier recht op heeft.