Bedreiging

Bedreiging

Bij bedreiging wordt iemand bang gemaakt om te zorgen dat de bedreiger voor elkaar krijgt wat hij wil.

Bedreiging is een strafbaar feit omdat hierdoor iemands vrije wil wordt afgenomen. Iemand wordt gedwongen om iets te doen of ondergaan wat hij niet wil, of wordt tegengehouden om iets te doen wat hij wel wil.

Bedreigingen kunnen allerlei vormen aannemen. Ze kunnen duidelijk en openlijk zijn of subtiel en vaag verwoord worden. Geweld kan een dreigmiddel zijn, maar er kan bijvoorbeeld ook gedreigd worden dat iemand openlijk te schande zal worden gezet. Verder kan bedreiging tegen iemand rechtstreeks zijn gericht of tegen derden, bijvoorbeeld een familielid van het slachtoffer.

Belangrijk is dat niet elke bedreiging strafbaar is. Iemand kan zich bedreigd voelen zonder dat het wetboek van strafrecht het voorval strafbaar stelt.

Welke straf staat er op bedreiging?

Artikel 284 van het wetboek van strafrecht schrijft voor dat op bedreiging een gevangenisstraf staat van maximaal 9 maanden of een geldboete van de derde categorie (max. 7.600,-).

Artikel 285 onderscheidt daarnaast drie vormen van meer ernstige bedreiging. De eerste is dreigen met bijvoorbeeld geweld door een groep, verkrachting, gijzeling, zware mishandeling of brandstichting. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete van de tweede categorie (max. 3.600,-). Wanneer dit schriftelijk gebeurt en daarbij voorwaarden worden gesteld, kan een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar of een geldboete van de vierde categorie (max. 19.000,-) volgen.  Op bedreiging met een terroristisch misdrijf staat een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (max. 76.000,-).

Zijn er nog meer gevolgen?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor bedreiging, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor bedreiging kan het vinden van een baan in de toekomst dus ernstig bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

Ik ben bedreigd. Wie kan mij helpen?

Als u slachtoffer bent van bedreiging, dan is het zaak om deze bedreiging aan te tonen. In dat geval kan de dader worden vervolgd hiervoor. Een advocaat van straf.com kan u hierin helpen. Neem eens contact met ons op om te horen hoe we u kunnen bijstaan.

 Ik word verdacht van bedreiging. Wat nu?

Bedreiging is een misdrijf waarop aanzienlijke straffen kunnen volgen. Niet iedere bedreiging is echter strafbaar. Een goede voorbereiding met een advocaat kan een groot verschil maken in de uitkomst van een strafzaak.

Een rechter kijkt niet alleen naar de uiting van de bedreiging, maar ook naar de omstandigheden, de verhouding in relatie en de psychologische druk waaronder de bedreiging is geuit. De advocaten van straf.com hebben ruime ervaring in strafzaken. Zij kunnen u bijstaan door een goed verweer op te stellen en daarmee de veroordeling te beperken of mogelijk zelfs te voorkomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier.

Pro deo

De advocaten van straf.com werken allemaal ook op pro deo basis. Mochten uw financiële middelen ontoereikend zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor  pro deo bijstand. Onze advocaten kunnen vaststellen of u hier recht op heeft. Neem hiervoor contact met ons op.