Wat is een OM-zitting?

Een OM-zitting is een zitting waarbij een verdachte van een misdrijf wordt uitgenodigd om te verschijnen bij het Openbaar Ministerie om de verdenking te bespreken. De verdachte wordt schriftelijk uitgenodigd voor een dergelijke zitting. In de uitnodigingsbrief geeft de Officier van Justitie aan dat hij voornemens is een strafbeschikking uit te vaardigen, en dat hij dat voornemen met de verdachte wil bespreken. Meestal wordt verder aangegeven dat als de verdachte voldoet aan de opgelegde sanctie hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Een (voorgestelde) sanctie kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van een werkstraf of een leertraject of uit de betaling van de schade aan het slachtoffer. Het OM kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan 6 jaar.  Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren. Als de officier van justitie eigenlijk vindt dat een hogere straf moet worden opgelegd, dan zal hij de zaak alsnog aan de strafrechter moeten voorleggen. Hij zal u dan niet uitnodigen voor een OTP/TOM-zitting.

Bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (dit staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’). Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting (dit staat voor ‘Oproep Ten Parkette’).

Het afwijkende aan een OM zitting ten opzichte van een reguliere strafzitting is dat er geen rechter aan te pas komt. Dit heeft voor het OM als voordeel dat er voor een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten de zaak snel kan worden afgedaan. Dat is echter niet noodzakelijk gunstig voor de verdachte. Het Openbaar Ministerie  is de enige instantie in Nederland belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, maar kan deze via een OM zitting ook afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank, als de beschikking wordt geaccepteerd door de verdachte. Aangezien een verdachte in de meeste gevallen geen juridische achtergrond heeft kan het zijn dat deze moeilijk kan overzien of het accepteren van een voorstel wel gunstig is, ook gezien de gevolgen voor bijvoorbeeld toekomstig werk (strafblad), of de kans op vrijspraak als een verdachte wel een behandeling ter zitting krijgt bij een rechter. Het is daarom altijd verstandig een advocaat te raadplegen. Wilt u contact met een advocaat? Kijk dan op de contactpagina van deze website.