Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld gaat het om allerlei vormen van geweld die gepleegd worden door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Bijvoorbeeld een (ex-)partner, ouder of kind. Huiselijk geweld is een misdrijf. Het feit dat het geweld gepleegd is door iemand die juist het slachtoffer had moeten beschermen, maakt huiselijk geweld extra ernstig.

Bij huiselijk geweld gaat het niet om de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar om de onderlinge relatie tussen dader en slachtoffer. Ze zijn een vast onderdeel van elkaars levenssfeer.  

 Huiselijk geweld kan onder andere psychisch, fysiek of seksueel van aard zijn. Enkele vormen  zijn:

  • Kindermishandeling
  • Mishandeling van ouders door hun kinderen
  • Huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap
  • Bedreiging
  • Eergerelateerd geweld
  • Stalken (belaging)

Wordt u verdacht van huiselijk geweld? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van straf.com, zodat zij u professioneel bij kunnen staan.

Welke straf staat er op het plegen van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is een (ernstig) misdrijf. Een rechter kan uiteenlopende straffen opleggen. De hoogte van de straf hangt af van welk soort geweld gebruikt is. Het feit dat het geweld gepleegd is richting iemand uit de huiselijke kring geldt als verzwarende factor.

Een voorbeeld. Als er sprake is van eenvoudige mishandeling link naar mishandeling (artikel 300), staat hier een gevangenisstraf op van maximaal 3 jaar. Indien dit misdrijf gepleegd is tegen een nabij familielid zoals een echtgenoot, ouder of kind, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd. Voor mishandeling van iemand uit de huiselijke kring kan in dit geval dus maximaal 4 jaar gevangenisstraf opgelegd worden.

Hoe zwaarder het geweld dat is gebruikt en hoe groter de gevolgen hiervan voor het slachtoffer, hoe verder de straf oploop.

Voor iedere vorm van geweld geldt een maximale straf die de rechter kan opleggen. Naast gevangenisstraffen kan justitie ook andere maatregelen treffen als gevolg van huiselijk geweld. Zo kan jeugdbescherming ingeschakeld worden en kunnen kinderen voor kortere of langere tijd uit huis geplaatst worden. In plaats van gevangenisstraf kan de rechter ook een geldboete opleggen.  In het geval van huiselijk geweld door een minderjarige komt dit voor de kinderrechter.

Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld: klik hier.

Zijn er nog meer gevolgen?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor huiselijk geweld, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor huiselijk geweld kan het vinden van een baan in de toekomst dus ernstig bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kan een heel moeilijke situatie zijn. U voelt u niet veilig meer of lijdt ernstig in uw thuissfeer. Maar u durft iemand die zo dichtbij u staat misschien ook niet aan te geven. Het kan zijn dat u bang bent dat het geweld nog erger wordt als diegene erachter komt.  Een advocaat van straf.com kan u advies geven wat u het beste kunt doen en u uitleggen hoe het verdere proces in zijn werk gaat.

Indien u slachtoffer bent van huiselijk geweld, raden wij u aan aangifte te doen bij de politie. Het beste is om dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat ook de gevolgen die het geweld voor u hebben, vastgesteld en vastgelegd kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer u lichamelijk letsel hebt opgelopen. Dit zal als bewijs tegen de dader dienen en de strafmaat bepalen. U bent niet verplicht om aangifte te doen.

Wanneer u besluit aangifte te doen, kan het openbaar ministerie beslissen diegen te vervolgen. In de rechtzaal zult u de mogelijkheid krijgen om de rechter te vertellen wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn in uw leven. Er kan gezorgd worden dat degene die geweld tegen u gepleegd heeft niet meer bij u in de buurt mag komen en dat diegene een straf opgelegd krijgt.  Onze advocaten kunnen u bijstaan en u advies geven in het hele proces. Neem hiervoor contact met ons op.

Wordt u verdacht van huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is een ernstig misdrijf, waar hoge straffen op kunnen volgen. Het is daarom van belang om de juiste bijstand te krijgen. Een straf.com advocaat kan u professioneel bijstaan. In goed overleg met u stelt de advocaat een verdediging op en staat u in het hele proces terzijde voor een zo goed mogelijke uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier.

Pro deo

De advocaten van straf.com werken allemaal ook op pro deo basis. Mochten uw financiële middelen ontoereikend zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor  pro deo bijstand. Een advocaat kan vaststellen of u hier recht op heeft. Neem hiervoor contact met ons op.