Mishandeling

Art 300 Sr

 • 1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

 • 5 Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Het wetboek van strafrecht ziet mishandeling als het opzettelijk schade toebrengen aan één of meerdere mensen. Dit kan heel verschillende vormen aannemen en variëren van licht tot zeer ernstig. In het ergste geval leidt mishandeling tot levenslange verminking of zelfs de dood van het slachtoffer.

Mishandeling is een ernstig strafbaar feit en wordt gezien als misdrijf. Er staan hoge straffen op mishandeling en een veroordeling kan u, ook na de straf, blijvend achtervolgen.

Mocht u verdacht worden van mishandeling, dan is het van groot belang dat u een strafrechtadvocaat in de arm neemt. Een goede verdediging door een strafrechtadvocaat kan de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat voor soorten mishandeling zijn er?
Er bestaan verschillende vormen van mishandeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Fysieke mishandeling
 • Seksuele mishandeling
 • Kindermishandeling
 • Dierenmishandeling
 • Zware mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg

Verder kan de zwaarte van mishandeling variëren. Van lichte mishandeling (ook wel ‘eenvoudige mishandeling’) is al snel sprake. Als iemand bijvoorbeeld een ander een klap verkoopt en die ander heeft daar pijn van, dan is er al sprake van eenvoudige mishandeling.

De beoordeling van de ernst van mishandeling hangt mede af van hoeveel letsel dit het slachtoffer heeft gebracht. Wanneer het slachtoffer pijn of licht letsel heeft wat vrij snel en vanzelf weer overgaat, zoals een blauw oog of een schram, dan zal dit waarschijnlijk tot eenvoudige mishandeling gerekend worden.

Heeft het slachtoffer echter behandeling en/of een herstelperiode nodig als gevolg van de mishandeling, bijvoorbeeld het hechten van een snee of kneuzingen, dan is er sprake van zwaarder letsel.  Nog ernstiger is het wanneer het slachtoffer veel tijd nodig heeft om van het letsel te herstellen, wanneer het letsel levensbedreigend is of wanneer het slachtoffer nooit meer volledig van het letsel herstelt.

Wanneer er opzettelijk een handeling tegen iemand is gepleegd om diegene lichamelijk letsel toe te brengen, dat stelt het wetboek van strafrecht dit strafbaar in artikel 300. Het wetboek maakt onderscheid tussen mishandeling en zware mishandeling.

Welke straf geldt voor mishandeling?
Voor elke misdaad is een maximale straf vastgesteld. Een rechter houdt in de zaak rekening met de omstandigheden van zowel de dader als het slachtoffer. De strafmaat is gerelateerd aan de gevolgen die de mishandeling heeft voor het slachtoffer.

Op eenvoudige mishandeling staat maximaal drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie (max. 19.000,-). Wanneer de mishandeling zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, kan de gevangenisstraf maximaal 4 jaar zijn. Wanneer het de dood van een slachtoffer tot gevolg heeft, is de gevangenisstraf maximaal 6 jaar.

Een factor die meespeelt, is of de mishandeling met voorbedachten rade is gepleegd. Dat betekent dat iemand er van tevoren over heeft nagedacht en een bewust besluit heeft gemaakt om dit te gaan doen.  Dit weegt zwaarder dan iemand die impulsief gereageerd heeft, bijvoorbeeld omdat iemand hem boos maakte.

Wanneer er sprake is van voorbedachten rade, geldt er maximaal 4 jaar gevangenisstraf wanneer dit geen ernstig letsel voor het slachtoffer heeft opgeleverd en maximaal 6 jaar als dit wel zo is. In beide gevallen kan ook een geldboete van de vierde categorie (max.19.000,-) worden opgelegd. Wanneer het lichamelijk letsel tot de dood van het slachtoffer geleid heeft, geldt een maximale gevangenisstraf van 9 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (maximaal 76.000,-)

Zware mishandeling, dus wanneer opzettelijk zwaar lichamelijk letsel is toegebracht, wordt bestraft met maximaal 8 jaar gevangenisstraf. Wanneer dit de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft, geldt hiervoor maximaal 10 jaar gevangenisstraf . In beide gevallen kan in plaats van gevangenisstraf ook een geldboete van de vijfde categorie (maximaal 76.000,-) worden opgelegd.

Zware mishandeling met voorbedachten rade wordt bestraft met maximaal 12 jaar gevangenisstraf, wanneer dit de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft maximaal 15 jaar gevangenisstraf. In beide gevallen kan in plaats van gevangenisstraf een geldboete van de vijfde categorie (maximaal 76.000,-) worden opgelegd.
Daarnaast zijn er nog andere factoren die meespelen. Wanneer het gaat om de mishandeling van familieleden, is dit een zwaarder misdrijf welke een hogere straf tot gevolg zal hebben. Dit geldt ook voor mishandeling van ambtenaren tijdens het uitvoeren van hun functie.

 Zijn er nog meer gevolgen?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor een geweldsdelict, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor mishandeling kan het vinden van een baan in de toekomst dus ernstig bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

Bent u slachtoffer van mishandeling?
Indien u slachtoffer bent geworden van mishandeling, raden wij u aan zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie. Zij zullen de ernst van uw letsel vaststellen en deze ook vastleggen. Dit zal als bewijs tegen de dader dienen en de strafmaat bepalen. U bent niet verplicht om aangifte te doen.
Wanneer u aangifte hebt gedaan, kan het openbaar ministerie beslissen de dader te vervolgen. In de rechtzaal zult u de mogelijkheid krijgen om de rechter te vertellen wat de gevolgen zijn van de mishandeling in uw leven en wat het emotioneel met u gedaan heeft. Daarbij kunt u de schade vergoed krijgen van de dader. Onze advocaten kunnen u bijstaan en u advies geven in het hele proces. Neem hiervoor contact met ons op.

Wordt u verdacht van mishandeling?
Een straf.com advocaat kan u in de hele procesvoering professioneel en adequaat bijstaan. Het doel van de straf.com advocaat is de gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. In goed overleg met u stelt de advocaat een verdediging op en staat u in het hele proces terzijde voor een zo goed mogelijke uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier