Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging

Van openlijke geweldpleging is sprake wanneer iemand samen met anderen, dus in een groep, openlijk geweld pleegt tegen andere mensen of tegen goederen. U kunt daarbij denken aan een situatie van  bijvoorbeeld voetbalsupporters die slaags raken met supporters van een andere club, of een groep jongeren die een bushokje vernielt.

Niet alleen het daadwerkelijk geweld plegen is strafbaar; ook gewelddadig gedrag van anderen aanmoedigen of eraan meehelpen door te zorgen voor middelen voor geweldpleging (bijvoorbeeld een stok aangeven) vallen onder openlijke geweldpleging.

Wanneer is er sprake van openlijke geweldpleging?

Bij openlijke geweldpleging hoeft er geen rechtstreeks verband tussen gewelddadig gedrag en de opgelopen schade te zijn. Van belang is of iemand een wezenlijke bijdrage aan de geweldpleging geleverd heeft. Uiteraard is dit een vaag begrip. Daarbij heb je met vele partijen te maken:  slachtoffers, medeverdachten en  getuigen. Er kunnen dus vele verhalen over één en dezelfde gebeurtenis de ronde doen. Daarbij zijn het vaak chaotische situaties waarin openlijke geweldpleging plaatsvindt. Het vergt behoorlijk wat onderzoek om erachter te komen hoe het echt gelopen is.

Wat is het gevolg?

Openlijke geweldpleging valt onder misdrijven tegen de openbare orde en wordt in het wetboek van strafrecht beschreven onder artikel  141. Er kunnen behoorlijke consequenties aan verbonden worden, vaak taakstraffen, soms geldboetes, maar ook gevangenisstraffen tot maximaal 4 jaar en 6 maanden. Daarnaast wordt er een aantekening in het justitioneel  registeren gemaakt, oftewel iemand krijgt een ‘strafblad’. Dit kan in de toekomst weer gevolgen hebben voor het vinden van werk.

Wanneer u beschuldigd of verdacht wordt van openlijke geweldpleging, zelf slachtoffer of gedupeerde bent, of hier op wat voor manier ook bij betrokken bent geweest, dan is het van belang dat u zo spoedig mogelijk bijstand van een advocaat krijgt. Straf.com heeft hiervoor de juiste advocaten in huis. Samen met u zullen zij de beste route bepalen voor een goede uitkomst.  Vaak kan dit ook pro deo. U kunt contact opnemen.