Advocaat strafrecht Schagen

Advocaat strafrecht Schagen

Uw advocaat strafrecht voor Schagen is:


Buers Advocaten

Bezoekadres:
Markt 21
1741 BS SCHAGEN
Nederland
T. 0224-212496
F. 0224-215924
E. info@buersadvocaten.nl

Hoewel ons advocatenkantoor al sinds 1929 is gevestigd aan de Markt in Schagen, is het toch mogelijk dat u ons niet eerder heeft ontmoet. Wij hebben in een respectabele periode een groot aantal ondernemers en particulieren in en rond Schagen terzijde mogen staan, in en buiten gerechtelijke procedures. Wij adviseren en procederen.

Vrijwel ieder voorkomend juridisch probleem wordt door ons op voortvarende en adequate wijze in behandeling genomen, waarbij overleg met cliënt en oplossingsgerichtheid voorop staan.

Uitgangspunt is dat de kosten voor de cliënt zoveel mogelijk worden beperkt. Op verzoek kunnen speciale uurtarieven en vaste honorarium afspraken worden gemaakt. In een aantal gevallen is het voor particulieren mogelijk om te procederen op basis van gefinancierde rechtshulp / pro-deo.