Mishandeling met de dood tot gevolg

Mishandeling met de dood tot gevolg

Van mishandeling met de dood tot gevolg wordt gesproken indien iemand een slachtoffer mishandelt zonder de bedoeling om het slachtoffer te doden, maar diegene toch overlijdt als gevolg van de mishandeling.

Omdat het niet de bedoeling van de dader was om iemand te doden, ziet het wetboek van strafrecht het als minder ernstig dan moord of doodslag. Toch is mishandeling met de dood tot gevolg een zeer ernstig strafbaar feit en valt daarom onder de misdrijven. Hier kan een flinke staf op staan.

Wordt u verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg? Dit kan grote gevolgen voor u hebben. Neem contact met ons op voor de juiste bijstand.  De advocaten van straf.com zijn ervaren in geweldsdelicten en kunnen u professioneel bijstaan voor een zo goed mogelijke uitkomst.

Welke straf kan volgen?
Voor elke misdaad is een maximale straf vastgesteld. Een rechter houdt in de zaak rekening met de omstandigheden van zowel de dader als het slachtoffer.

Zo geldt er een zwaardere straf indien het misdrijf gepleegd is richting een familielid, een ambtenaar in functie of met een terroristisch motief. Daarnaast maakt het uit of bijvoorbeeld het slachtoffer een reactie uitlokte, de dader volledig bij zijn verstand was en of hij er bewust toe besloot of meer impulsief reageerde. De strafmaat is daarnaast gerelateerd aan de gevolgen die de mishandeling heeft voor het slachtoffer. Dit alles is terug te vinden in het wetboek van strafrecht. Link maken? Of mag dit niet?

Voor mishandeling met de dood tot gevolg (artikel 300) geldt een maximale gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van de vierde categorie (max. 19.000,-). Op mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg (artikel 301) staat maximaal  9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (max. 76.000,-). Het verschil tussen deze twee is dat het in het eerste geval om een meer impulsieve daad gaat. In het tweede geval heeft de dader bewust besloten om iemand te mishandelen.

In geval van zware mishandeling met de dood tot gevolg (artikel 302) geldt een maximale gevangenisstraf van 10 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (max. 76.000,-). Op zware mishandeling met voorbedachten rade met de dood tot gevolg (artikel 303) geldt een maximale gevangenisstraf van 15 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Opnieuw geldt dat in het laatste geval sprake is van een bewuste keus. Daarnaast is de straf hier zwaarder omdat het slachtoffer op een ernstigere wijze mishandeld is. De ernst van het letsel bepaalt of er sprake is van zware mishandeling.

Heeft een veroordeling nog andere gevolgen?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor een geweldsdelict, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor mishandeling kan het vinden van een baan in de toekomst dus ernstig bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.
Wordt u verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg?
Een straf.com advocaat kan u in de hele procesvoering professioneel en adequaat bijstaan. Het doel van de straf.com advocaat is de gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. In goed overleg met u stelt de advocaat een verdediging op en staat u in het hele proces terzijde voor een zo goed mogelijke uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier.

Pro deo

De advocaten van straf.com werken allemaal ook op pro deo basis. Mochten uw financiële middelen ontoereikend zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor  pro deo bijstand. Een advocaat kan vaststellen of u hier recht op heeft. Neem hiervoor contact met ons op.