Mijn kind is opgepakt

Help, mijn kind is opgepakt!

Wanneer uw kind door de politie wordt opgepakt, kan dat flink schrikken zijn. Wat gaat er nu gebeuren?

Wat gaat er de komende uren gebeuren?

Naar het politiebureau

Uw kind wordt waarschijnlijk naar een politiebureau dichtbij de plek van aanhouding gebracht. Na aanhouding mag uw kind in eerste instantie maximaal 6 uur worden vastgehouden. Gedurende deze tijd zal een verhoor plaatsvinden. Uw kind heeft recht op een advocaat vooraf aan het eerste verhoor. Zie het kopje verhoor verderop.

 

 

De nachten (tussen 24:00 uur en 09:00 uur) tellen niet mee voor de eerste 6 uren. Als uw kind bijvoorbeeld om 22:00 uur is opgepakt, tellen de uren tot 24:00, daarna weer vanaf 09:00 uur. De kans is dan aanwezig dat uw kind de nacht op het politiebureau moeten doorbrengen.

 

Indien uw kind ’s nachts moet blijven, wordt daar voor eenvoudig eten&drinken en een bed met beddengoed gezorgd. Uw kind zit alleen in een cel en kan om hulp vragen als dat nodig is. Er is altijd iemand van de arrestantenzorg aanwezig.

 

Deze eerste 6 uur na aanhouding zijn een maximum; uw kind kan ook al eerder worden vrijgelaten.

 

Neem bij aanhouding direct contact op met een straf.com advocaat. Deze kan ervoor zorgen dat uw kind zo spoedig mogelijk weer wordt vrijgelaten.

 

Contact met uw kind

Op dit moment kunt u uw kind zelf helaas niet bellen. Uw kind krijgt in principe wel de mogelijkheid om even te bellen. Ook hebben jongeren onder de 18 jaar recht op bezoek van hun ouders zo lang ze worden vastgehouden op het politiebureau. Zie verderop onder bezoek.

 

Omdat uw kind de telefoon moet inleveren, kan het zijn dat hij of zij uw telefoonnummer niet heeft. Twijfelt u of uw kind u kan bereiken? Dan kunt u altijd proberen uw nummer door te geven aan de politie. U kunt hen bellen via het landelijke politienummer 0900-8844  of het gratis nummer 0343-578844. Men zal u vragen in welke plaats u de politie wilt spreken. Laat u doorverbinden met het politiebureau waar uw kind nu (waarschijnlijk) is.

 

Krijgt u geen contact met uw kind, schakel dan zo spoedig mogelijk een straf.com advocaat in.

 

Ouders worden ingelicht

De politie zal u als ouder(s) of verzorger(s) zo snel mogelijk na de arrestatie op de hoogte brengen dat uw kind is opgepakt en waar hij of zij nu is. Indien u uw kind iets wilt laten weten, bijvoorbeeld om hem of haar gerust te stellen, vraag dan de politie die contact met u opneemt of men dit aan uw kind wil doorgeven en informeer gelijk wanneer u uw kind kunt bezoeken.

 

Jonger dan 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet worden vervolgd. Wel mogen ze worden aangehouden en verhoord. Er zal een zorgmelding bij jeugdzorg worden gedaan. Zij beslissen of er een onderzoek wordt ingesteld en of men verdere maatregelen nodig vindt.

 

Wat gebeurt er als eerste op het politiebureau?

Als eerste zal uw kind zijn of haar telefoon, portemonnee, identiteitsbewijs en andere persoonlijke spullen moeten inleveren. Ook zal uw kind gefouilleerd worden. Uw kind houdt de eigen kleding aan maar mag verder niks bij zich houden. Bij vrijlating krijgt uw kind alles weer terug.

 

De politie zal vragen naar de naam, geboortedatum en adres van uw kind. Uw kind is verplicht zijn naam en adres op te geven. Anders kan het vasthouden langer dan 6 uur duren.

 

Zeg uw kind nog niets te vertellen

Ook zal de politie vragen wat er is gebeurd. Uw kind is niet verplicht hierover te praten. Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan raden wij u aan uw kind te vertellen dat hij of zij moet wachten met vertellen tot hij met een advocaat gesproken heeft en er iemand bij het verhoor aanwezig kan zijn om uw kind te steunen. Hier hebben jongeren namelijk recht op. Zie verderop onder kopje verhoor.

 

 

Jongeren onder de 18 jaar hebben het recht om met een advocaat te praten vóór het eerste verhoor. Ook mag er tijdens het verhoor een advocaat of een vertrouwenspersoon, zoals uzelf, aanwezig zijn. Overleg met de advocaat wat in het geval van uw kind het beste is.

 

Jongeren onder de 16 jaar en jongeren die van een ernstig strafbaar feit verdacht worden, zijn zelfs verplicht een advocaat te spreken voordat ze verhoord worden.

 

 

Hulp van een advocaat nodig?

 

Straf.com biedt gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten die uw kind optimaal kunnen bijstaan. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Bovendien werken zij ook op pro deo basis. Dat betekent dat alleen eenmalig een eigen bijdrage betaalt. De hoogte hangt af van uw inkomen. Of u hier recht op heeft en hoe hoog de eigen bijdrage in uw geval is, kan een straf.com advocaat voor u bepalen. Klik hier.

 

Zoekt u advies of bijstand door een ervaren advocaat? Neem direct contact met ons op.

 

(Indien uw kind niet is opgepakt maar uitgenodigd voor verhoor, geldt het recht op een advocaat niet. Toch is het ook hier raadzaam de hulp van een strafrechtadvocaat in te schakelen. Straf.com advocaten werken ook op pro deo basis. Klik hier.)

 

 

Het verhoor

Tijdens het verhoor zal uw kind worden gevraagd wat er is gebeurd en of uw kind datgene waarvan hij of zij wordt verdacht, heeft gedaan. Hoe lang het duurt hangt van de situatie af. Een verhoor mag nooit te lang achter elkaar duren, dan worden er pauzes ingelast.

 

De politie is verplicht om uw kind vooraf aan het verhoor te vertellen dat hij of zij niets hoeft te vertellen. Ook mag uw kind niet onder druk worden gezet. Verder heeft uw kind het recht te zwijgen over gezinsleden, bijvoorbeeld als die ook van een strafbaar feit worden verdacht.

 

Het verhoor wordt meestal door twee mensen gedaan, waarbij de één vooral het gesprek leidt en de ander alles neertypt. Verhoren in nederland gaan er rustig aan toe en niet zoals je soms op films ziet! In geen geval mag er door de politie worden gedreigd, geïntimideerd of geweld worden gebruikt.

 

Ondanks dit blijft een verhoor een spannende situatie. Een jongere kan daardoor in de war raken en dingen zeggen die niet kloppen. Wij raden aan altijd iemand bij het verhoor van uw kind aanwezig te laten zijn. Samen met een straf.com advocaat kunnen uw kind en u bepalen wie dit het beste kan zijn.

 

Uw kind heeft tot 18-jarige leeftijd het recht om vooraf met een advocaat te spreken en tijdens het verhoor deze advocaat of een vertrouwenspersoon zoals uzelf erbij aanwezig te laten zijn.

Dit is het recht van uw kind, niet van u als ouder. Als uw kind het niet wil, dan kan het niet.

 

Jongeren die jonger zijn dan 16 jaar of verdacht worden van een ernstig delict, hebben zelfs de plicht om vooraf een advocaat te spreken.

 

 

Einde verhoor: misschien naar huis

Na de verhoorperiode van maximaal 6 uur mag uw kind mogelijk al naar huis. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het slechts om een klein vergrijp gaat, kan de politie de zaak laten rusten, uw kind een waarschuwing geven of hem/haar doorsturen naar Halt (zie verder naar onderen).

 

 

Langer blijven: in verzekering stellen

Het kan zijn dat de (hulp)officier van justitie besluit dat uw kind langer dan 6 uur vastgehouden moet worden. Bijvoorbeeld omdat er nog onduidelijkheden zijn of omdat uw kind schuldig blijkt te zijn aan een strafbaar feit en hiervoor vervolgd zal worden. Uw kind wordt dan in verzekering gesteld. Dit duurt maximaal 3 dagen. Uw kind blijft op het politiebureau. Daarna kunnen er drie dingen gebeuren: uw kind wordt vrijgelaten, uw kind wordt voorgeleid aan de officier van justitie of uw kind wordt na deze 3 dagen nogmaals maximaal 3 dagen in verzekering gesteld.

 

Bijstand door een advocaat

Als uw kind in verzekering wordt gesteld, wordt er een advocaat toegewezen. Dit heet een piketadvocaat. Dat is een advocaat uit de regio die op dat moment dienst heeft. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt ook zelf een advocaat van uw voorkeur inschakelen. Informeer vrijblijvend hoe een straf.com advocaat u kan bijstaan. Als deze piketadvocaat is, blijft het gratis. Anders kunt u informeren of u recht heeft op pro deo bijstand.

 

Gedurende de periode van inverzekeringstelling wordt uw kind bezocht door iemand van de raad voor de kinderbescherming (rvdk). Zij komen kijken hoe het met uw kind gaat en verzamelen informatie voor een adviesrapport voor de officier van justitie (en rechter-commissaris). Ze zullen daarvoor ook u als ouder benaderen, en bijvoorbeeld een leerkracht van uw kind.

 

De tijd dat uw kind in de cel zit, wordt zo kort mogelijk gehouden. Men behoort steeds te kijken of er een andere mogelijkheid is.

 

Als uw kind in verzekering is gesteld, kan hij soms onder voorwaarden wel naar buiten, bijvoorbeeld om naar school te kunnen gaan. Zo kan uw kind nachtdetentie of huisarrest krijgen. Neem contact op met een straf.com advocaat indien u hier vragen over heeft.

 

 

Kan ik mijn kind bezoeken?

Kinderen onder de 18 jaar mogen zo lang ze worden vastgehouden op het politiebureau, bezoek ontvangen van hun ouders. Het hangt van de regels van het betreffende politiebureau af op welke tijdstippen en hoe vaak dit kan.

 

Niet iedere medewerker van de politie is op de  hoogte van dit bezoekrecht. Het kan dus zijn dat het bezoek eerst wordt geweigerd. Uw advocaat via straf.com kan ervoor zorgen dat u uw kind toch kunt bezoeken. Neem direct contact met ons op.

 

In principe moet het bezoek aan uw kind kunnen plaatsvinden zonder fysieke beperkingen (zoals een glaswand). Als het vermoeden bestaat dat uw kind een bedreiging voor uw veiligheid is of u voor uw kind, kan hiervan worden afgeweken. Zowel uw kind als u kunnen na het bezoek gefouilleerd worden.

 

In principe kunt u niets meenemen voor uw kind. Wel kunt u met de politie overleggen over belangrijke spullen, zoals medicijnen of kleding. Loopt u hierin tegen problemen aan, vraag dan een straf.com advocaat u te helpen. Alles wat u meebrengt zal de politie eerst controleren.

 

 

Een milde straf: Halt

Wanneer uw kind een licht vergrijp heeft begaan en dit de eerste keer is, kan de politie uw kind doorsturen naar Halt. Hier worden jongeren geconfronteerd met hun gedrag en de gevolgen daarvan, moeten ze hun excuses aanbieden aan het slachtoffer en de eventuele schade terugbetalen. Soms krijgen jongeren ook een werkstraf.

 

Het doel van een Halt-straf is dat jongeren leren van hun fouten en niet opnieuw een strafbaar feit plegen. Bovendien voorkomt het uitvoeren van een Halt-straf dat uw kind een strafblad krijgt. Weigert uw kind mee te werken, dan komt hij of zij alsnog in contact met justitie.

 

Als ouder of opvoeder wordt u bij dit hele proces betrokken. Indien uw kind jonger is dan 16 jaar moet u bovendien ook tekenen voor de Halt-straf.

 

 

Het verslag: proces verbaal

Bij vergrijpen die te ernstig zijn om te laten rusten of naar Halt door te verwijzen, wordt er een proces verbaal opgemaakt. Dit is een verslag van wat uw kind tijdens het verhoor heeft verteld. Aan het eind van het verhoor wordt het uitgeprint. Uw kind krijgt de tijd om het te lezen en te vertellen of het klopt. Wij raden aan om ook een advocaat, of anders een vertrouwenspersoon, mee te laten kijken of de verklaring klopt. Vooral bij verdenking van een ernstig delict.

 

Mocht uw kind vervolgd worden voor wat hij of zij heeft gedaan, dan wordt het proces verbaal hiervoor gebruikt. Het is dus belangrijk dat het klopt wat erin staat. Van het uiteindelijke proces verbaal krijgt uw kind een kopie. Eventuele verklaringen van anderen, zoals getuigen of slachtoffers, staan hier ook in.

 

Het proces verbaal wordt doorgestuurd naar de officier van justitie en de raad voor de kinderbescherming. Zij overleggen wat de consequentie gaat zijn. Indien nodig kan rvdk nog een onderzoek starten.

 

 

Het vervolg

Indien uw kind verdacht blijft van een strafbaar feit, moet hij of zij na maximaal 3x 24 uur vanaf de arrestatie (of 6x 24 uur als dit verlengd wordt), worden voorgeleid aan de officier van justitie of rechter-commissaris. Deze doet een uitspraak of uw kind vervolgd zal worden. Hierin wordt het advies van de rvdk meegenomen. Er kan een rechtszitting volgen waarvoor uw kind een oproep zal krijgen.

 

Als een jongere onder de 18 jaar op een zitting moet verschijnen, zijn beide ouders verplicht hierbij aanwezig te zijn. Hiervoor krijgt u van de officier van justitie een oproep via de post.

 

De officier van justitie kan ook beslissen uw kind niet te vervolgen of een alternatief zoeken om strafvervolging te voorkomen, zoals een geldboete of taakstraf tot maximaal 60 uur. Over zwaardere straffen kan de officier van justitie niet beslissen. Hierover beslist een (kinder)rechter.

 

 

Strafrecht

Jongeren tussen 12 en 18 jaar vallen onder jeugdstrafrecht. Vanaf 18 jaar is het volwassenenstrafrecht van toepassing. Er bestaat ook nog een tussenvorm: het adolescentenstrafrecht. Dit geldt voor jongeren tussen 16 en 23 jaar. Het adolescentenstrafrecht is geen aparte vorm van strafrecht, maar biedt aan rechters de ruimte om een straf te bepalen die het meest bij de situatie van de jongere past. Zo kan ervoor gekozen worden een volwassen straf aan een 16- of 17-jarige op te leggen, bijvoorbeeld bij een ernstig delict. Tegelijk kan een jongere tot 23 jaar volgens het jeugdstrafrecht berecht worden, waardoor een mildere straf kan worden opgelegd.

 

 

Mijn kind is schuldig verklaard, wat nu?

Is uw kind schuldig bevonden aan een strafbaar feit? Dit is een heftige situatie voor zowel uw kind als uzelf. Klik hier om te lezen wat uw kind en u kunnen verwachten en hoe een straf.com advocaat u hierin kan bijstaan.

 

 

Een vraag: ik las ergens dat jongeren binnen die eerste  6 uur naar huis kunnen worden gestuurd maar nog wel moeten afwachten of er een consequentie volgt. In welke gevallen worden ze niet in verzekering gesteld maar volgt er wel een consequentie? Hoe kan dat eruitzien, worden ze bijvoorbeeld alsnog opgeroepen voor de officier van justitie of een rechter? Hoe lang duurt het voordat ze bericht hierover krijgen?

 

 

 

Zijn er nog meer gevolgen voor mijn kind?

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor een geweldsdelict, dan wordt dit vastgelegd in de landelijke justitiële documentatie, beter bekend als een ‘strafblad’. Dit geldt ook voor jongeren. Een strafblad van jongeren tot 18 jaar wordt 2 of 4 jaar bewaard, plus de duur van een eventuele gevangenisstraf. Soms beslist een rechter dat de straf van een jongere onder de 18 jaar niet op een strafblad komt te staan.

 

Het hebben van een strafblad heeft gevolgen voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag (VOG), welke bij sommige banen en functies gevraagd wordt. Het veroordeeld worden voor delict kan het vinden van een baan in de toekomst dus erg bemoeilijken. Ook daarom is het van belang om bijstand van een goede advocaat te zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.
Bent u slachtoffer van een delict door een jongere?
Indien u slachtoffer bent geworden van een delict door een jongere, raden wij u aan contact met ons op te nemen voor advies. Waarschijnlijk is het raadzaam zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie. Zij zullen de ernst van de schade vaststellen en deze ook vastleggen. Dit zal als bewijs tegen de jongere dienen en de strafmaat bepalen. U bent niet verplicht om aangifte te doen.
Wanneer u aangifte hebt gedaan, kan het openbaar ministerie beslissen de jongere te vervolgen. In de rechtszaal zult u dan de mogelijkheid krijgen om de rechter te vertellen wat er is gebeurd en wat de gevolgen voor u zijn. Daarbij kunt u een schadevergoeding eisen.

 

Misschien zit u in een dilemma omdat u de jongere verantwoordelijk wilt stellen maar niet wilt dat hij of zij een gevangenisstraf krijgt. Een straf.com advocaat kan u adviseren en bijvoorbeeld namens u een verzoek tot geen of een milde straf (zoals een taakstraf) indienen.

 

Hoe uw situatie ook is, onze advocaten kunnen u in het gehele proces adviseren en bijstaan. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Wordt uw kind verdacht van een delict?
Een straf.com advocaat kan uw kind en u in de hele procesvoering professioneel en adequaat bijstaan. Het doel van de straf.com advocaat is de gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. In goed overleg met u stelt de advocaat een verdediging op en staat u gedurende het proces terzijde voor een zo optimaal mogelijke uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie of zoek direct een advocaat. Dit kan via ons contactformulier, via info@straf.com of via 000-0000000.

 

 

Pro deo

De advocaten van straf.com werken allemaal ook op pro deo basis. Mochten uw financiële middelen ontoereikend zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor  pro deo bijstand. Een advocaat kan vaststellen of u hier recht op heeft. Neem hiervoor contact met ons op.